Oddziały

P.H.U WULKANEX SANOK

ul. Krakowska 194 38-500 Sanok

 • Serwis Pojazdów
 • Serwis Ogumienia
 • Okręgowa Stację Kontroli Pojazdów
 • Centrum Napraw Powypadkowych
 • Myjnia Automatyczna i Bezdotykowa
 • Prostowanie felg
 • Naprawa szyb
 • Serwis klimatyzacji z ozonowaniem
 • Obsługa czujników ciśnienia w kołach TPMS
 • Pomoc Drogowa

Zapraszamy w godzinach:

Pon-Pt: 7:00 – 20:00
Sobota: 8:00 – 14:00


P.H.U WULKANEX RYMANÓW

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. Sanocka 25, 38-480 Rymanów

 • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
 • Serwis Pojazdów
 • Serwis Ogumienia
 • Stacja Kontroli
 • Diagnostyka samochodowa
 • Myjnia Bezdotykowa

Zapraszamy w godzinach:

Pon-Pt: 7:00 – 17:00
Sobota: 8:00 – 14:00


P.H.U WULKANEX NIEBOCKO

Niebocko 67B


 • Serwis Pojazdów
 • Serwis Ogumienia
 • Stacja Kontroli
 • Diagnostyka samochodowa

Zapraszamy w godzinach:

Pon-Pt: 8:00 – 16:00
Sobota: 8:00 – 13:00


P.H.U WULKANEX HACZÓW

36-213 Haczów 82

 • Serwis Pojazdów
 • Serwis Ogumienia
 • Stacja Kontroli
 • Diagnostyka samochodowa
 • Myjnia Bezdotykowa

Zapraszamy w godzinach:

Pon-Pt: 7:30 – 15:30
Sobota: 7:30 – 12:30

Copyright © Wulkanex. All rights reserved.

Created by: ngroup.pl

eu

Realizujemy projekt „Wzornictwo kluczem rozwoju firmy Wulkanex – wdrożenie Strategii Wzorniczej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt Nr POPW.01.04.00-18-0125/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję.

Celem projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, dzięki wdrożeniu założeń zatwierdzonej Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek usług motoryzacyjnych, nowych i ulepszonych produktów (usług), o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom użytkowników zastosowaniu i wzornictwie, w okresie realizacji projektu. Wartość wydatków całkowitych projektu wynosi 5 293 920.00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi wartość 2 999 800.00 PLN. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0125/19-00.

Efekty realizacji projektu to:
a) trwała implementacja wzornictwa w rozwój firmy, wdrożenie metodyki Design Management, nawiązanie stałej współpracy z projektantami, podniesienie poziomu wiedzy na temat wzornictwa poprzez szkolenie personelu
b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty usługowej dzięki wzornictwu poprzez wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi: SMARTER MOTO
c) poszerzenie obszaru działalności i pozyskanie nowych klientów poprzez zaspokojenie potrzeb dotychczas nie uwzględnianych grup docelowych
d) usprawnienie działań komunikacyjnych i marketingowych
e) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej strategii wzorniczej
f) podniesienie poziomu konkurencyjności dzięki wzornictwu

facebook icon