Aplikacja mobilna

Już dziś pobierz aplikację Wulkanex, dzięki której będziesz mieć kontrolę nad flotą swoich pojazdów, niezależnie od ich rodzaju oraz liczby.


Dzięki aplikacji:


Szybko i sprawnie umówisz wizytę w warsztacie, wymienisz opony, olej lub złożysz bardziej wymagające zgłoszenie naprawy, które po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu trafi do kalendarza Twoich wizyt.

W każdej chwili sprawdzisz kalendarz, żeby mieć pełną kontrolę nad zaplanowanymi wizytami w autoryzowanych oddziałach firmy Wulkanex.

Otrzymasz powiadomienie, które przypomni Ci o terminowym opłaceniu ubezpieczenia, przeglądzie lub zbliżającym się terminie umówionej wizyty w warsztacie.

Dostaniesz powiadomienie o najnowszych oraz kończących się promocjach przygotowanych specjalnie dla Klientów firmy Wulkanex.Zarządzanie pojazdami jeszcze nigdy nie było takie proste. Wypróbuj aplikację Wulkanex już dziś!


google play icon apple store icon

Copyright © Wulkanex. All rights reserved.

Created by: ngroup.pl

eu

Realizujemy projekt „Wzornictwo kluczem rozwoju firmy Wulkanex – wdrożenie Strategii Wzorniczej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt Nr POPW.01.04.00-18-0125/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję.

Celem projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, dzięki wdrożeniu założeń zatwierdzonej Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek usług motoryzacyjnych, nowych i ulepszonych produktów (usług), o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom użytkowników zastosowaniu i wzornictwie, w okresie realizacji projektu. Wartość wydatków całkowitych projektu wynosi 5 293 920.00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi wartość 2 999 800.00 PLN. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0125/19-00.

Efekty realizacji projektu to:
a) trwała implementacja wzornictwa w rozwój firmy, wdrożenie metodyki Design Management, nawiązanie stałej współpracy z projektantami, podniesienie poziomu wiedzy na temat wzornictwa poprzez szkolenie personelu
b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty usługowej dzięki wzornictwu poprzez wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi: SMARTER MOTO
c) poszerzenie obszaru działalności i pozyskanie nowych klientów poprzez zaspokojenie potrzeb dotychczas nie uwzględnianych grup docelowych
d) usprawnienie działań komunikacyjnych i marketingowych
e) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej strategii wzorniczej
f) podniesienie poziomu konkurencyjności dzięki wzornictwu

facebook icon